EGE ÜNİVERSİTESİ

Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKAM)

Tezler

KADIN ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZLERİ LİSTESİ

 

1.   2000 Sonrası Türk Sinemasında Kadın Temsilleri, Emel YALAMAÇ, Y.Lisans Tezi, 2011
2.   Aiskhylos’un “Oresteıa” Üçlemesi Işığında Türkan Şoray’ın Yılanı Öldürseler Filmi, Hatice BÜLBÜL, Y.Lisans Tezi, 2010.
3.   Cahit UÇUK’un Özyaşam Öyküsü : Otobiyografi ve Kadın Tarihi, Hale KOLAY, Y.Lisans Tezi, 2009.
4.   Eros ve Uygarlık, Mine ÇATLI, Y.Lisans Tezi, 2010.
5.   Eşcinsel Edebiyatta Erkeklik Kurguları, İsmail ALACAOĞLU, Yüksek Lisans Tezi, 2013.
6.   Kadın ve Dekadans: Colette’in Eserlerinde FIN-DE-SIÈCLE Motifleri, Gizem Ayşe WEBER, Yüksek Lisans Tezi, 2011.
7.   Kerime Nadir’in Romanlarında Toplumsal Cinsiyet Rollerinin İnşaası, H.Nilüfer GÜNAY, Yüksek Lisans Tezi, 2007.
8.   Masalda Cadı: “Ötekinin” Arketipi, Fulya İÇÖZ, Yüksek Lisans Tezi, 2008.
9.   Modernist Yazarlarda Toplumsal Cinsiyet ve Beden, Yöntem KILKIŞ, Yüksek Lisans Tezi, 2011.
10. Namus Olgusu  Ve  Kadın Üzerindeki Psikolojik Etkileri, Didem ŞENEL, Yüksek Lisans Tezi, 2014.
11. Oya BAYDAR’ın Eserlerinde Kadın ve İktidar İlişkisi, Evrim Güler AKSOY, Yüksek Lisans Tezi, 2008.
12. Şeytanı Baştan Çıkarmak : Erica YONG ve Duygu Asena Romanlarında Arzu, Toplum, Bellek Kıskacında Kadın ve Cinsellik, Latife Canan KAPLAN, 2012.