Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKAM)

Siyaset Okulu 2011

 İlki 2008 yılında açılmış olan Siyaset Okulu’nun ikincisi 4 Ocak 2011 - 8 Mart 2011 tarihleri arasında, Siyaset Okulu 2011 adıyla ve 84 katılımcı ile tekrar gerçekleştirilmiştir.

 

EĞİTİM KADROSU

1- Prof. Dr. Candeğer Yılmaz   

Ege Üniversitesi Rektörü

2- Prof. Dr. Nuri Bilgin          

E.Ü Edebiyat Fakültesi  

3- Prof. Dr. Ahmet Arslan 

E.Ü Edebiyat Fakültesi

4- Prof. Dr. Nuran Şahin           

E.Ü Edebiyat Fakültesi

5- Prof. Dr. Gülgün Erdoğan Tosun

E.Ü İletişim Fakültesi

6- Prof. Dr. Huriye Kuruoğlu   

E.Ü İletişim Fakültesi

7- Prof. Dr. Engin Berber   

E.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

8- Prof. Dr. Zeki Arıkan    

E.Ü Edebiyat Fakültesi

9- Prof. Dr. Şükran Ertürk     

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi  

10- Prof. Dr. Meltem Kutlu Gürsel         

Dokuz Eylül Üniversitesi  Hukuk Fakültesi

11- Prof. Dr. Oğuzhan Altay                  

E.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

12- Doç. Dr. Nevin Yıldırım Koyuncu   

E.Ü Edebiyat Fakültesi

13- Doç. Dr. Solmaz Zelyut                 

E.Ü Edebiyat Fakültesi

14- Doç. Dr. Nilgün Toker

E.Ü Edebiyat Fakültesi            

15- Doç. Dr. Esin Çeber

E.Ü İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu

16- Doç. Dr. Nuran Erol

Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi

17- Yrd. Doç. Dr. Engin Önen

E.Ü Edebiyat Fakültesi

18- Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Kavaklı

E.Ü İletişim Fakültesi/Ege Ajans

19- Yrd. Doç. Dr. Mehmet Koyuncu

E.Ü Edebiyat Fakültesi

20- Yrd. Doç. Dr. Serap Tekinsav Sütçü

E.Ü Edebiyat Fakültesi            

21- Yrd. Doç. Dr. Ahmet İmançer

E.Ü İletişim Fakültesi           

22- Yrd. Doç. Dr. Zerrin Öztürk Bakan

E.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

23- Yrd. Doç. Dr. Eren Akçiçek

E.Ü Tıp Fakültesi      

24- Sosyolog Derya Şaşman Kaylı

 

25- Türkan Miçooğulları

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı

26- Işılay Saygın  

Eski Kadından Sorumlu Devlet Bakanı

Ders Konuları

1.Hafta:

Cumhuriyet ve Laik Düzene Atılan Adımlar

 

 

2.Hafta:

Hukuk Devrimi ve Medeni Kanun
Kadın Hakları
İnsan Atatürk
Siyaset Felsefesi Nedir?
Problemler ve Çözümler

 

 

3.Hafta:

Özel Alan Kamusal Alan Ayrımı
İnsan Hakları Orijini
Yerel Siyasette Kadın
Siyaset Psikolojileri

 

 

4.Hafta:

Siyaset Psikolojileri
Kadın Gözüyle Siyaset
Empati ve İletişim
Stresle Başa Çıkma ve Öfke Kontrolü

 

 

5.Hafta:

Siyasal İletişim
Siyaset Üretim ve Ahlak
Siyasi Propaganda ve Basın Etiği
Seçim Kampanyalarında Kamuoyu Oluşturmada Fotoğrafın Rolü

 

 

6.Hafta:

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Kadının Hukuki Durumu
Kamu Görevinde Kadının Hukuki Konumu
Temel Haklar ve Uluslar arası Sözleşmeler
Aileyi Koruma Yasası (4320) ve Yasanın İşleyişi

 

 

7.Hafta:

Türkiye Ekonomisi (1923-2010) ve Türkiye-AB İlişkileri
Uluslararası Siyasette ve Karar Alma Mekanizmalarında Kadın
Ulusal Sağlık Politikaları
Medya ve Kadın

 

 

8.Hafta:

Atatürk Döneminde Siyaset
Antik Dönemde Anadolu’da Kadın ve İktidar
Siyasi Partilerde Kadının Görünürlüğü/ Neden Siyasette Kadın Olmalı?
Siyasi Partilerin ve Parlamenter Sistemin İşleyişi

 

 

9.Hafta:

Yurttaşlık ve Kadın, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Siyasi Arenada Kadın Olmak:Eril Söylemi Dönüştürmek