Çerez Örnek
canlı destek

Yönetim

Prof.Dr.Şerife ÇAĞIN

                                               Merkez Müdürü

Müdürün görevleri;

Merkezi temsil etmek.

- Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

- Çalışma programlarını yürütmek ve denetlemek.

- Her öğretim yılı sonunda geçmiş yılın faaliyet raporunu, gelecek yılın bütçe önerisini ve çalışma planını Yönetim Kurulu ile hazırlamak.

- Faaliyet raporu, gelecek yıl için bütçe önerisi ve çalışma planını Rektörün onayına sunmak.

 

-  Araştırma projelerinin yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

Öğr. Gör.Zeynep TÜRKYILMAZ  Dr.Öğr.Üyesi Dilek Yeliz MAKTAL CANKO
Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı

 

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Ayşegül DÖNMEZ

Prof. Dr. Fazlı GÖKÇEK

Doç. Dr. Ali Maruf ALASKAN

Dr.Öğretim Gör. Lale BARÇIN AKA

 

Yönetim Kurulunun görevleri

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Alınacak kararların yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve değerlendirmek.

ç) Müdürün önerisi ile Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacı üzerine karar alıp Rektörün onayına sunmak.

d) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak.

 

Danışma Kurulu Üyeleri:

Doç. Dr. Gözde ELGİN CEBE

Dr. Öğr. Üyesi Buket KARATURHAN

Dr. Öğr. Üyesi Yelda CANDAN DÖNMEZ

Öğr.Gör. Sinem UTANIR ALTAY


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ