EGE ÜNİVERSİTESİ

Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKAM)

Yönetim

Doç.Dr.Şerife ÇAĞIN  Merkez Müdürü

Müdür Yardımcıları:

Öğr. Gör. Zeynep TÜRKYILMAZ

 Arş. Gör. Dr. Dilek Yeliz MAKTAL CANKO

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Ayşegül BİLGE

Prof. Dr. Nadim MACİT

Prof. Dr. Fazlı GÖKÇEK

Dr. Öğr. Üyesi Rabia UÇKUN

Danışma Kurulu Üyeleri:

Doç. Dr. Gözde ELGİN CEBE

Dr. Öğr. Üyesi Buket KARATURHAN

Dr. Öğr. Üyesi Yelda CANDAN DÖNMEZ

Dr. Öğr. Üyesi Ali Maruf ALASKAN