Çerez Örnek
canlı destek

ETKİNLİKLERİMİZ

- Tarihsel Süreç İçinde Kadın Hakları Konferansı ve Müzik Dinletisi

-Türk Kültürü ve Edebiyatında Kadın

İş Yaşamında Kadın ve Anne Olmak Paneli

Çalış Babam Çalış Paneli

Toplumsal Kimlik&Kadın Ruh Sağlığı

I.Uluslararası Kadın Sempozyumu -Sanat,Estetik ve Şiddet Üçgeninde Kadın -

İzmirin Tarihte İz Bırakan Öncü Kadın Yazarları Sempozyumu

Ege Üniversitesinin Girişimci Kadın Mühendisleri ve Edebiyatımızda İzmirli Bir Kadın Mühendisin Mücadelesi

- II.Uluslararası Kadın Sempozyumu Zaman, Mekan ve Kadın

- Ege Üniversitesi Babalar ve Kızları - Anneler ve Kızları

-I.Uluslararası Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Paneli

-Bilinçli Tüketici İnşası İçin Tüketim Okuryazarı Kadın

- Deprem ve Kadın

- Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezİ (EKAM) &Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları ABD Tez Sunumları

 

 

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ