EGE ÜNİVERSİTESİ

Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKAM)

Tanıtım

Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKAM), Ege Üniversitesi Senatosunun 12.11.1996 tarihli, 13-9 sayılı kararı ve Yüksek Öğretim Kurulunun 27.08.1996 tarihli onayı ile Üniversite Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin Ek 1. maddesi uyarınca, Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuştur.

 

Amaçlarımız 
 

Eşitlikçi, etkin ve sürdürülebilir kalkınma çabaları ile özel ve kamusal alanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunuculuğunu yapmak ve bu savunuyu akademik hayata taşımak.
Üniversitenin kadın merkezleri ve kadın konusunda çalışma yapan kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmak, toplumsal duyarlılığı artırmak ve kadın sorunlarını geniş kitlelere duyurmak.

Yurtiçinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili çalışmaları izlemek, katılmak, duyurmak ve bu konuda araştırma yapmak. Ulusal ve uluslararası kurumlar ile işbirliğini arttırmak ve iletişim ağı kurmak.

Kadının bir birey olarak  farkındalığını sağlayacak çalışmalar yapmak, destek olmak, rehberlik etmek.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimleri gerçekleştirmek, uygulamaya yönelik projeler üretmek, bu konularda yapılan araştırmaları takip etmek  desteklemek.

Akademik çalışmalara destek vermek. Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarında araştırma ve eğitimin hem teorik hem de pratikte yapılmasını teşvik etmek. Eğitime yönelik etkinliklerde bulunmak. Kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde seminerler, konferanslar, sempozyumlar ve sertifikalı eğitim programları düzenlemek ve bunların  kitap haline getirerek yayınlamak ve daha geniş kitleye duyurulmasını sağlamak.

 

Kuruluşundan Günümüze Merkez Müdürleri

 

Kurucu Müdür Prof. Dr. Seval Sekin, Ziraat Fakültesi ( 1996-2005)

Prof. Dr. Nurselen Toygar, Diş Hekimliği Fakültesi (2005-2008)

Prof. Dr. Feride Aksu, Tıp Fakültesi (2008-2009)

Prof. Dr. Belgin Hoşsu, Su Ürünleri Fakültesi (2009-2010)

Doç. Dr. Nevin Yıldırım Koyuncu, Edebiyat Fakültesi (2010-  2013)

Prof. Dr. Konca Yumlu (2013-2018)

Merkez Müdürü Doç.Dr. Şerife ÇAĞIN(2018 tarihinden itibaren)

Merkez Sekreteri Filiz USLU
 

Telefon No:72 25

 

Danışma Kurulu Üyeleri


Oğuz Karamızrak ---Tıp Fakültesi
Prof.Dr.Nevin Turgay---Tıp Fakültesi
Prof.Dr.Eser Sözmen---Tıp Fakültesi
Prof.Dr.Ayfer Yalçın---Eczacılık Fakültesi
Prof.Dr.Sonia Amado---Edebiyat Fakültesi
Prof.Dr.Zeynep Mercangöz---Edebiyat Fakültesi
Prof.Dr.Ayfer Karadakovan---Hemşirelik Fakültesi
Prof.Dr.Ayla Bayık Temel---Hemşirelik Fakültesi
Prof.Dr.Mustafa Murat İnceoğlu---Eğitim Fakültesi
Prof.Dr.Hatice Parlak---Su Ürünleri Fakültesi
Prof.Dr.Seval Sekin---EKAM Emekli Müdürü
Doç.Dr.Hale Okçay---Edebiyat Fakültesi
Yrd.Doç.Dr.Arife Karadağ---Edebiyat Fakültesi
Işınsu Kestelli---İTB Yönetim Kurulu Başkanı
Nalan Rimer---Endonezya Fahri Konsolosu
Yiğit Tatiş---İzmir Özel Türk Koleji Genel Müdürü
Aytül Büyüksaraç---İzmir Opera ve Balesi Müdürü
Neşe Can Hürtürk---Çocuklar Geleceğimizdir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Dr.Nazan Pedükcoşkun---Avukat