canlı destek

Tanıtım

Merkezin Amacı:

Merkezin amacı; özel ya da resmi kuruluşlarla, çeşitli disiplinlerle işbirliği içinde projeler geliştirerek geçmişten günümüze kadın ve kadın sorunlarına yönelik ulusal ve uluslararası alanda araştırma ve çalışmalar yürütmek, kadın sorunlarına karşı duyarlılık geliştirmek, yayınlar yapmak ve konuyla ilgili olarak toplumla Üniversite arasındaki iletişimi sağlamaktır.

Faaliyet Alanları

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kadınla ilgili eğitim, hukuk, sosyoloji, ekonomi, kültür, sağlık ve benzeri gibi çeşitli alanlarda temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak veya yaptırmak. Türk kadınının statüsünü yükseltmek amacıyla projeler hazırlamak ve yürürlüğe koymak.

b) Üniversitenin farklı birimlerinde kadın konularında yapılan bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek; lisansüstü ve doktora öğrencilerini, kadın sorunları ve çözümleri üzerinde araştırma yapmaya özendirmek ve teşvik etmek.

c) Atatürk İlke ve İnkılâpları ile kazanılmış olan kadın haklarının korunmasına yönelik çalışmalar yapmak ve yapılmasını teşvik etmek.

ç) Yurt içinde kadın konusunu ele alarak çalışmalar yapan çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak.

d) Yurt dışındaki benzer merkezlerle işbirliği yapmak, uluslararası toplantılar düzenlemek.

e) Kadınlarla ilgili konularda bilgi ve birikimi arttırmak amacıyla eğitim görmek, araştırma ve inceleme yapmak üzere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yurt dışına eleman göndermek veya yurt dışından eleman gelmesini sağlamak.

f) Toplumun kadın konularında bilgilenmesini sağlamak ve kadın sorunlarını duyurmak amacıyla eğitim programları hazırlamak, seminer ve konferanslar düzenlemek, beceri kursları açmak.

g) Kadın sorunları ile ilgili eğitici film, poster ile basılı eserlerden ve kadın ve aile ile ilgili araştırmaları da içine alan yayımlanmış eserlerden oluşan bir arşiv ve kitaplık oluşturmak.

ğ) Kadın sağlığı, aile planlaması ve kadın hakları ile ilgili konularda kamu ve özel sektöre ait işyerlerinde çalışan kadınlara konferanslar düzenleyerek onları bilgilendirmek.

h) Kadının toplumdaki yerini yükseltmek amacı ile kadın ve aile ile ilgili çalışmalar yapmak.

ı) Lisans ve lisansüstü öğrencileriyle birlikte kadın çalışmaları konusunda sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek.

i) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

j) Kadın sorunları, özellikle kadının eğitimi konusunda diğer akademik kurumlarla ve Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ulusal ve uluslararası gönüllü kuruluşlar ve örgütlerle işbirliği yapmak.

k) Her türlü araçtan yararlanarak toplumda kadına ilişkin yerleşmiş yanlış bilgi ve kanıları düzeltmeye çalışmak.

l) Bütün bu çalışmaları yapmak ve desteklemek üzere gerekli organ ve kurullar ile gönüllü gruplar oluşturmak.

 

Kuruluşundan Günümüze Merkez Müdürleri

 

Kurucu Müdür Prof. Dr. Seval Sekin, Ziraat Fakültesi ( 1996-2005)

Prof. Dr. Nurselen Toygar, Diş Hekimliği Fakültesi (2005-2008)

Prof. Dr. Feride Aksu, Tıp Fakültesi (2008-2009)

Prof. Dr. Belgin Hoşsu, Su Ürünleri Fakültesi (2009-2010)

Doç. Dr. Nevin Yıldırım Koyuncu, Edebiyat Fakültesi (2010-  2013)

Prof. Dr. Konca Yumlu (2013-2018)

Prof.Dr. Şerife ÇAĞIN(2018 tarihinden itibaren)

 
 

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ