Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKAM)

İdari

Merkez Müdürü Doç. Dr. Şerife ÇAĞIN (Edebiyat Fakültesi)

Merkez Müdür Yardımcısı Dr.Arş.Gör. Dilek MAKTAL CANKO (Edebiyat Fakültesi)

Merkez Müdür Yardımcısı Öğr.Gör. Zeynep TÜRKYILMAZ (Atatürk İlkeleri ve İnkılapTarihi Bölümü)

Merkez Sekreteri Filiz USLU