EGE ÜNİVERSİTESİ

Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKAM)

Yönetim Kurulu Üye Listesi:

Doç. Dr. Şerife ÇAĞIN (Edebiyat Fakültesi)

Dr.Arş.Gör. Dilek MAKTAL CANKO (Edebiyat Fakültesi)

Öğr.Gör. Zeynep TÜRKYILMAZ (Atatürk İlkeleri ve İnkılapTarihi Bölümü)

Prof.Dr. Ayşegül BİLGE (Hemşirelik Fakültesi)

Prof.Dr. Nadim MACİT (Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü)

Prof.Dr. Fazıl GÖKÇEK (Edebiyat Fakültesi)

Dr. Öğretim Gör. Rabia UÇKUN (Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü)

 

Danışma Kurulu Üye Listesi:

Doç.Dr. Gözde Elgin CEBE (Eczacılık Fakültesi)

Dr.Öğr.Üyesi Buket KARATURHAN ( Ziraat Fakültesi)

Dr.Öğr.Üyesi Yelda Candan DÖNMEZ (Hemşirelik Fakültesi)

Öğr.Üyesi Maruf ALASKAN (Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı)