Çerez Örnek
canlı destek

Siyaset Okulu 2011

 İlki 2008 yılında açılmış olan Siyaset Okulu’nun ikincisi 4 Ocak 2011 - 8 Mart 2011 tarihleri arasında, Siyaset Okulu 2011 adıyla ve 84 katılımcı ile tekrar gerçekleştirilmiştir.

 

EĞİTİM KADROSU

1- Prof. Dr. Candeğer Yılmaz   

Ege Üniversitesi Rektörü

2- Prof. Dr. Nuri Bilgin          

E.Ü Edebiyat Fakültesi  

3- Prof. Dr. Ahmet Arslan 

E.Ü Edebiyat Fakültesi

4- Prof. Dr. Nuran Şahin           

E.Ü Edebiyat Fakültesi

5- Prof. Dr. Gülgün Erdoğan Tosun

E.Ü İletişim Fakültesi

6- Prof. Dr. Huriye Kuruoğlu   

E.Ü İletişim Fakültesi

7- Prof. Dr. Engin Berber   

E.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

8- Prof. Dr. Zeki Arıkan    

E.Ü Edebiyat Fakültesi

9- Prof. Dr. Şükran Ertürk     

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi  

10- Prof. Dr. Meltem Kutlu Gürsel         

Dokuz Eylül Üniversitesi  Hukuk Fakültesi

11- Prof. Dr. Oğuzhan Altay                  

E.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

12- Doç. Dr. Nevin Yıldırım Koyuncu   

E.Ü Edebiyat Fakültesi

13- Doç. Dr. Solmaz Zelyut                 

E.Ü Edebiyat Fakültesi

14- Doç. Dr. Nilgün Toker

E.Ü Edebiyat Fakültesi            

15- Doç. Dr. Esin Çeber

E.Ü İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu

16- Doç. Dr. Nuran Erol

Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi

17- Yrd. Doç. Dr. Engin Önen

E.Ü Edebiyat Fakültesi

18- Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Kavaklı

E.Ü İletişim Fakültesi/Ege Ajans

19- Yrd. Doç. Dr. Mehmet Koyuncu

E.Ü Edebiyat Fakültesi

20- Yrd. Doç. Dr. Serap Tekinsav Sütçü

E.Ü Edebiyat Fakültesi            

21- Yrd. Doç. Dr. Ahmet İmançer

E.Ü İletişim Fakültesi           

22- Yrd. Doç. Dr. Zerrin Öztürk Bakan

E.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

23- Yrd. Doç. Dr. Eren Akçiçek

E.Ü Tıp Fakültesi      

24- Sosyolog Derya Şaşman Kaylı

 

25- Türkan Miçooğulları

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı

26- Işılay Saygın  

Eski Kadından Sorumlu Devlet Bakanı

Ders Konuları

1.Hafta:

Cumhuriyet ve Laik Düzene Atılan Adımlar

 

 

2.Hafta:

Hukuk Devrimi ve Medeni Kanun
Kadın Hakları
İnsan Atatürk
Siyaset Felsefesi Nedir?
Problemler ve Çözümler

 

 

3.Hafta:

Özel Alan Kamusal Alan Ayrımı
İnsan Hakları Orijini
Yerel Siyasette Kadın
Siyaset Psikolojileri

 

 

4.Hafta:

Siyaset Psikolojileri
Kadın Gözüyle Siyaset
Empati ve İletişim
Stresle Başa Çıkma ve Öfke Kontrolü

 

 

5.Hafta:

Siyasal İletişim
Siyaset Üretim ve Ahlak
Siyasi Propaganda ve Basın Etiği
Seçim Kampanyalarında Kamuoyu Oluşturmada Fotoğrafın Rolü

 

 

6.Hafta:

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Kadının Hukuki Durumu
Kamu Görevinde Kadının Hukuki Konumu
Temel Haklar ve Uluslar arası Sözleşmeler
Aileyi Koruma Yasası (4320) ve Yasanın İşleyişi

 

 

7.Hafta:

Türkiye Ekonomisi (1923-2010) ve Türkiye-AB İlişkileri
Uluslararası Siyasette ve Karar Alma Mekanizmalarında Kadın
Ulusal Sağlık Politikaları
Medya ve Kadın

 

 

8.Hafta:

Atatürk Döneminde Siyaset
Antik Dönemde Anadolu’da Kadın ve İktidar
Siyasi Partilerde Kadının Görünürlüğü/ Neden Siyasette Kadın Olmalı?
Siyasi Partilerin ve Parlamenter Sistemin İşleyişi

 

 

9.Hafta:

Yurttaşlık ve Kadın, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Siyasi Arenada Kadın Olmak:Eril Söylemi Dönüştürmek

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ